AcceptatiebeleidMetaalhandel van der Meer hanteert een acceptatiebeleid.

Leveringen ferro / non-ferro metalen dienen vrij te zijn van andere elementen zoals bijvoorbeeld;
isolatie, pvc, grond, rubber, hout, glas, zand, vloeistof, plastic, bitumen en beton.

De volgende producten en/of gevaarlijke stoffen die wij niet aannemen:
• Asbesthoudende of asbestverdachte materialen
• Radioactief materiaal
• Televisies, monitors, computerschermen
• Gevulde of verontreinigde gasflessen, zuurstofflessen en tanks
• Gevulde of verontreinigde vaten, blikken en bussen
• Olie, vetten, smeermiddelen vloeistoffen.
• Schuimplaten
• Koel en vrieskasten
• Materialen met giftige of gevaarlijke (bijv. chemische) stoffen
• Materialen met voedselresten
• Stank verwekkende materialen
• condensatoren (i.v.m. pcb’s)
• materialen met cfk’s

Metaalhandel van der Meer neemt meer in dan u denkt. Enkel behouden wij ten allen tijde ons recht om de aangeboden producten te weigeren.
Wilt u meer informatie over ons huidige acceptatie beleid? Neem dan contact op met ons.

 
 
 
Bellen
Map